Main visual

การอบรม

หลักสูตรการอบรม และเนื้อหาที่แตกต่างกันแต่ละพื้นที่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อบริษัทเอ็น เอส เค ใกล้คุณ

ไปที่ติดต่อเรา

ภาพรวม

ภาพรวม

เอ็น เอส เค มีการจัดอบรม และสัมมนาด้านเทคนิคที่หลากหลาย นอกเหนือจากความมาตรฐานของการอบรม เอ็น เอส เค ยังให้บริการหลักสูตรเฉพาะให้มีเนื้อหา และเวลาที่ยึดหยุ่นกับผู้อบรม เพื่อให้ผู้ร่วมได้รับประโยชน์สูงสุด

การฝึกอบรมและสัมมนาทางเทคนิคของ เอ็น เอส เค เป็นโอกาสที่แท้จริงสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคนในการเพิ่มพูนและพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับแบริ่งส์

วิทยากรของ เอ็น เอส เค

วิทยากรของ เอ็น เอส เค

วิทยากรทุกคนของเอ็น เอส เค เป็นวิศวกรที่มีประสบการณ์ด้านแอพพลิเคชั่น และมีความรู้ทางเทคนิคระดับสูงร่วมกับความเชี่ยวชาญภาคสนาม อีกทั้ง มีความคุ้นเคย กับข้อกำจัดเฉพาะของอุตสาหกรรมทั่วไปที่มักเกิดขึ้นประจำ

การฝึกอบรมเหมาะสมกับใครบ้าง

การฝึกอบรมเหมาะสมกับใครบ้าง

หลักสูตรฝึกอบรม และสัมมนาของเรามีเนื้อหาขึ้นอยู่กับฟังก์ชั่นของงานที่หลากหลาย รวมไปถึงวิศวกรใหม่ และผู้มีประสบการณ์ ผู้ปฎิบัติงานซ่อมบำรุงตลอดจนวิศวกรโครงการ สายงานออกแบบ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ และการจัดเก็บแบริ่งส์

เอ็น เอส เค ขอมอบความรู้ดีดี ให้กับทุกคน

หลักสูตรแบริ่งส์

เอ็น เอส เค มีหลักสูตรที่หลากหลาย ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาดในการจัดการ และบำรุงรักษาแบริ่งส์ เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ปฎิบัติงานให้สามารถป้องกันการเสียหายของชิ้นส่วนก่อนเวลาอันควร และดำเนินการเชิงรุกในการแก้ไขที่อาจเกิด

ผลิตภัณฑ์แบริ่งส์ 1

ผลิตภัณฑ์แบริ่งส์ 1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีของแบริ่งส์ (พื้นฐาน) หลักสูตรนี้ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีแบริ่งส์ รวมถึงคำอธิบายคำศัพท์แบริ่ง ประเภทแบริ่งส์ ความแตกต่างของแบริ่งส์, เบอร์ และลักษณะของการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์แบริ่งส์ 2

ผลิตภัณฑ์แบริ่งส์ 2

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีของแบริ่งส์ (ขั้นสูง) ในหลักสูตรนี้จะมีการทบทวนเทคโนโลยีแบริ่งส์พื้นฐานรวมถึงความเข้าใจในการออกแบบ และคุณสมบัติของแบริ่งส์

นอกจากนี้หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ยังรวมถึงผลกระทบต่อประสิทธิภาพต่างๆ การเลือกแบริ่งส์ ช่องว่างภายใน ความเหมาะสมของพิกัดสวมเพลา และตัวเสื้อ ตลอดจนการคำนวณอายุการใช้งาน

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการติดตั้งและถอดแบริ่งส์

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการติดตั้งและถอดแบริ่งส์

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ เรื่องความพอดีของเพลา และตัวเสื้อ วิธีการสวม และถอดแบริ่งส์ทั่วไปภาคปฏิบัติ โดยใช้เครื่องมือติดตั้งเฉพาะทาง

การวินิจฉัยความเสียหายแบริ่งส์

การวินิจฉัยความเสียหายแบริ่งส์

ในหลักสูตรการวินิจฉัย คุณจะเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสียหายของแบริ่งส์ และวิธีสังเกต โหมดความเสียหายทั่วไป

การใช้งานแบริ่งส์

การใช้งานแบริ่งส์

หลักสูตรนี้เราจะแนะนำข้อควรพิจารณาที่สำคัญเมื่อเลือกและใช้แบริ่งส์ในเครื่องจักร

แบริ่งส์เฉพาะกลุ่ม

แบริ่งส์เฉพาะกลุ่ม

ในหลักสูตรนี้ จะครอบคลุมประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อแบริ่งส์เฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม พร้อมกับข้อกำหนดทั่วไปที่พบอันเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมการทำงาน เราให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับโซลูชั่นที่ดีที่สุดเพื่อจัดหาแบริ่งส์ทั่วไปที่เกี่ยวข้องในแต่ละอุตสาหกรรม

หลักสูตรอบรมอื่นๆ

มีหลักสูตรอื่นๆในแต่ละอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้:

  • -อุตสาหกรรมหลักเช่น เหล็ก และโลหะ เยื่อและกระดาษ เหมืองแร่ และการก่อสร้าง
  • -ในอุตสาหกรรมแปรรูป เช่นอาหารและเครื่องดื่ม ปิโตรเคมี
  • -เครื่องจักรในกระบวนการผลิต เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า เกียร์ เครื่องมือกล ปั๊มและคอมเพรสเซอร์

เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เอ็น เอส เค นำเสนอโปรแกรม เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

และการสัมมนาทางด้านเทคนิค เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแบริ่งส์ และทักษะการปฏิบัติ!

เนื้อหา
- พื้นฐานเบื้องต้น
- ความรู้ด้านแบริ่งส์
- ความรู้เชิงเทคนิค
- ประเภทแบริ่งส์
- การจัดการ
- การแก้ไขปัญหา

ไปที่ เอ็น เอส เค อคาเดมี่