Main visual

AIP

AIP การเพิ่มมูลค่าของเครื่องจักรกล
การจ่ายที่คุ้มค่า มาพร้อมกับประสิทธิภาพที่คุ้มกว่า

AIP เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ และสามารถใช้งานได้จริง ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้โปรแกรมต่างๆทางด้านวิศวกรรมของเอ็น เอส เค ซึ่งกลยุทธ์นี้เองได้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มมูลค่าของเครื่องจักร ผ่านการให้บริการของเรา พร้อมสร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพเครื่องจักรของท่านเอง ซึ่งนำมาสู่การลดเบรคดาวน์ที่ไม่พึงประสงค์ ค่าอะไหล่ที่ต้องสูญเสีย และแรงงานที่เสียไป รวมไปถึงความปลอดภัยของผู้ปฎิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม

AIP-Added Value Programme Because Efficiency is Everything, Improvement Pays.

โปรแกรมประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนที่เรียกว่า “วงจร มูลค่า”

โปรแกรมประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนที่เรียกว่า “วงจร มูลค่า”
ขั้นตอนที่ 1-เกณฑ์การประเมิน คุ้มค่าของ
พวกเราทำการเยี่ยมลูกค้าหน้างานเพื่อรับทราบข้อมูล และทำความเข้าใจปัญหาที่แท้จริงของลูกค้า
ขั้นตอนที่ 2-การให้คำแนะนำ
พวกเราใช้ความรู้ เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาเพื่อความคุ้มค่าของลูกค้า
ขั้นตอนที่ 3-การปรับปรุงคุณภาพ
พวกเราสามารถช่วยเหลือได้ ถ้าลูกค้าต้องในเรื่องของการติดตั้ง การทดสอบตามคำแนะนำต่างๆ ตามความเหมาะสมเพื่อปรับปรุงงานทำงาน
ขั้นตอนที่ 4-การตรวจสอบข้อผิดพลาด
พวกเราจะติดตามถึงผลเพื่อให้แน่ใจว่าได้ผลลัพธ์ตามที่คาดการไว้ก่อนส่งมอบงาน
ขั้นตอนที่ 5-ขยายการให้บริการ
พวกเราจะบันทึกข้อมูล แชร์ และขยายผลเพื่อหากรรมวิธีที่เหมาะสม

การบริการ AIP

การสำรวจ
 • สำรวจข้อมูลเบื้องต้น
 • สำรวจหน้างาน
 • วิเคราะห์ภาพรวมการผลิต
 • เชื่อมโยงการใช้งานแบริ่งส์
การเลือกใช้
 • ปรับปรุง และคำนวณแบริ่งส์ที่เหมาะสม
 • สนับสนุนการออกแบบเครื่องจักรกล
 • การปรับปรุง หรือเทียบเท่าแบริ่งส์กลุ่ม OEM
 • การวินิจฉัยปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
การอบรม
 • อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
 • นำเสนอแบริ่งส์ที่เหมาะสม
 • อบรมด้าน AIP
 • ให้ความรู้เฉพาะทางในแต่ละอุตสาหกรรม
การตรวจสอบ
 • วิเคราะห์การใช้แบริ่งส์
 • วิเคราะห์ความเสียหายแบริ่งส์
 • วิเคราะห์การหล่อลื่น
 • วิเคราะห์การหล่อลื่น

หนึ่งปัจจัยสำคัญของโปรแกรม AIP คือการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่าง เอ็น เอส เค และลูกค้าเพื่อทำงานร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญของเอ็น เอส เค การแชร์ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์และรับทราบปัญหาที่พบจากหน้างานจริง เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ตามหลักวิศวกรรม

การปรับปรุงรายจ่ายสำหรับตัวแทนจำหน่าย

AIP โปรแกรมการเพิ่มมูลค่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และ เรากำลังลงทุนทรัพยากรที่สำคัญเพื่อทำให้สิ่งนี้เหมาะสมกับพันธมิตรผู้จัดจำหน่ายของเรา และจะนำไปสู่การปรับปรุงที่สำคัญในการดำเนินงานของคุณ

 • ความเข้าใจที่ลึกยิ่งขึ้น
 • การสนทนาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
 • การพัฒนาความรู้และทักษะที่เพิ่มขึ้น
 • เพิ่มความสามารถในการทำกำไร
 • เพิ่มความสามารถในการทำกำไร
 • รูปแบบธุรกิจที่พิสูจน์แล้วในอนาคต

การปรับปรุงรายจ่ายสำหรับผู้ใช้งาน

AIP แสดงถึงโซลูชั่นที่กำหนดเอง ซึ่งระบุและประเมินหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับประโยชน์ในส่วนนี้

 • การให้บริการที่ครบวงจร
 • เพิ่มสมรรถนะ ประสิทธิผล และสร้างความเชื่อมั่น
 • เพิ่มผลผลิตสูงสุด
 • เพิ่มความปลอดภัย
 • บุคลากรมีทักษะที่ดี
 • เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังปล่อยเงินทุนหมุนเวียน
 • การเพิ่มมูลค่า
 • ลดต้นทุนรวมต่างๆของผู้ประกอบการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของ AIP เป็นอย่างไรคุณสามารถคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์

เอ็น เอส เค ได้พัฒนาเครื่องมือการคำนวณ และเอกสารการลดค่าใช้จ่าย สามารถคลิกที่นี่

มีให้บริการใน 12 ภาษาและมี 10 สกุลเงินที่แตกต่างกันจากยุโรปอเมริกาและเอเชีย

ค้นหาพันธมิตร AIP ที่รับรองโดย เอ็น เอส เค ทั่วโลก

สำหรับความสำเร็จของ AIP สมารถคลิ๊กได้ที่นี่