Main visual

อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ของ เอ็น เอส เค นั้นมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจักรกลด้วยประสบการณ์กว่า 100 ปี ของผลิตภัณฑ์และบริการที่แพร่หลายของเรา เรารับประกันว่าลูกค้าของเราจะได้รับการแก้ปัญหาที่ตรงตามความต้องการตามมาตรฐานที่มี อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Agriculture

เกษตรกรรม

อุตสาหกรรมยานยนต์

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

เครื่องแปรรูปอาหาร

เครื่องจักรอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมจักรยานยนต์

อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม

เครื่องผลิตกระดาษ

ปั้มและคอมเพรสเซอร์

อุตสาหกรรมรถไฟ

อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก

อุตสาหกรรมน้ำตาล